Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

        Motionera!

Motionera och var med i Hälsogemenskapens och HjärtLungs utlottning varje månad.

Låda finns uppsatt vid postlådorna vid bönhusvägen.
Skriv namn och telefonnummer på en lapp och lägg i lådan.

2019-06-09 söndag kl. 18

Kallelse till Granbergsträsk VVO (Viltvårdsområdes) årsmöte

i Byagården Granbergsträsk söndag 9 juni kl.18.00

I egenskap av markägare har du rösträtt personligt eller genom ombud.

Motion rörande föreningens verksamhet ska vara styrelsen tllhanda senast under maj månad.

  Styrelsen


2019-06-14
Musikcafé i Bönhuset

2019-08-09
Musikcafé i Bönhuset

2019-09-20
Skördefest i Bönhuset