Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

Majstämma och Bönhusstämma 
P.g.a. rekommendationerna runt coronapandemin blir det inga årsmöten i år. De beslut som fattades på fjolårets stämmor får gälla även under det kommande året.
Det betyder att Åke Karlsson sitter kvar som ålderman ett år till.
Frågor kan ställas till Åke Karlsson tel. 070-2005078