Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

Skidspår

Ett preparerat skidspår finns nu som tidigare år längs Granlidenvägen från landsvägen till vändplan vid vägens ände, nästan 5 km t.o.r.
Ansvarig: Stig Karlsson tel. 070-223 02 67
Foto: Stig Karlsson

        Motionera!

Motionera och var med i Hälsogemenskapens och HjärtLungs utlottning varje månad.

Låda finns uppsatt vid postlådorna vid bönhusvägen.
Skriv namn och telefonnummer på en lapp och lägg i lådan.