Aktuellt/planerat

Bönhuset

Under våren/sommaren 2022 kommer den nya fasaden på bönhuset att färdigställas. 

Elabonnemanget är avslutat men det ska bli möjligt att ansluta ett externt bensindrivet elverk. 

Vidare ska bönhusudden under sommaren röjas från lövsly.

Majstämma

2022-05-08 Söndag kl.1800  

Majstämma på Byagården. Även bönhuset behandlas här.

Välkomna!

Byagården

2022-05-21 Lördag 
Vårstädning av Byagården