Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

2020-01-17
Skidspåret i Gränlia är nu nedkortat till 1,6 km enkel väg från logen vid Stig Karlsson.
Kontaktperson:  Stig Karlsson tel. 070-233 02 67.