Aktuellt/planerat

Gästbåtplats

Nu finns en gästbåtplats skyltad på Bönhusudden för den som  tillfälligt vill komma med sin båt till Granbergsträsk.

Upplysning; Byålderman Göran Vidmark tel. 0703330897.

Bönhuset


Fr.o.m. 2022-05-08 upphör Bönhuset som egen förening. I fortsättningen sköts Bönhusets angelägenheter av Granbergsträsk Byamän (majstämman)

Under våren/sommaren 2022 kommer den nya fasaden på bönhuset att färdigställas. 

Elabonnemanget är avslutat, men det ska bli möjligt att ansluta ett externt bensindrivet elverk. 

Under sommaren ska Bönhusudden röjas.

Båten vid Fäbodträsket.

Båten vid Fäbodträsket har fått en ny plats. Kör upp mot Grundträskliden till skylt och följ snitslarna.
Upplysning: Stig Karlsson 0702330267.