Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

Grusning av Kvarnlidvägen

Grusning av Kvarnlidvägen
Så snart virket från avverkningen på norrsidan av Hemberget är utkört, (påbörjas v. 11), kommer Kvarnlidvägen att grusas längs den sträcka som förbättrades för några år sedan och som nu är plogad.

Något att tänka på för er som brukar använda vägen för skid- eller skoteråkning.

JÄRNSKROTSINSAMLING VID GRÄNLIVÄGEN

SKROTINSAMLINGEN INBRINGAR INKOMSTER TILL MAJSTÄMMEFÖRENINGEN I BYN OCH BYAGÅRDSFÖRENINGEN

VI TACKAR FÖR DESSA BIDRAG.

DET SKROT SOM AVLÄMNAS HÄR SKÄNKS MED ANDRA ORD TILL OVANSTÅENDE FÖRENINGAR.

VI VÄDJAR TILL ER SOM EVENTUELLT VILL KÖPA NÅGOT GODS (3:- /KG ELLER PRIS ENL ÖVERENSKOMMELSE) ATT KONTAKTA BYÅLDERMAN ELLER BYAGÅRDSFÖRENINGS ORDF KENNET JOHANSSON 0703712256 ELLER STIG KARLSSON 0702330267.

INKOMSTEN TILLFALLER FÖRENINGARNA

OBS:

VITVAROR FÖRUTOM KYLSKÅP OCH FRYSAR KAN LÄMNAS HÄR