Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

 

Information inför Nasaloppet lördagen den 14 mars.

Under vecka 11 kommer slutpreparering samt utplacering av skyltar efter spåret att ske. (se bild)

Spårdragningen kommer att ske torsdag eller fredag beroende på väderleken.

All skotertrafik efter skidspåret är då förbjudet.

Har du funderingar runt detta hör av dig till Stig 07023302672020-03-11 onsdag kl.18.30
Årsmöte för Byagården samt planering inför Nasaloppet

2020-03-14 Nasaloppet
mer info. hittar du här