Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat .  

JÄRNSKROTSINSAMLING VID GRÄNLIVÄGEN

SKROTINSAMLINGEN INBRINGAR INKOMSTER TILL MAJSTÄMMEFÖRENINGEN I BYN OCH BYAGÅRDSFÖRENINGEN

VI TACKAR FÖR DESSA BIDRAG.

DET SKROT SOM AVLÄMNAS HÄR SKÄNKS MED ANDRA ORD TILL OVANSTÅENDE FÖRENINGAR.

VI VÄDJAR TILL ER SOM EVENTUELLT VILL KÖPA NÅGOT GODS (3:- /KG ELLER PRIS ENL ÖVERENSKOMMELSE) ATT KONTAKTA BYÅLDERMAN ELLER BYAGÅRDSFÖRENINGS ORDF KENNET JOHANSSON 0703712256 ELLER STIG KARLSSON 0702330267.

INKOMSTEN TILLFALLER FÖRENINGARNA

OBS:

ÄVEN VITVAROR, FÖRUTOM KYLSKÅP OCH FRYSAR, KAN LÄMNAS HÄR.Båten vd Fäbodträsket

Nu ligger båten i Fäbodträsket vid fågeltornet. Tyvärr saknas en riktig brygga (inom kort kommer en ny brygga att vara på plats) Fram till dess rekommenderas stövlar.