Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

2020-11-06

Att tänka på när det gäller alla de vägar som byn ansvarar för vägunderhållet för, t.ex. Millionvägen, Ytterstbergsvägen, Kvarnlidvägen m. fl.

Nu under hösten med växlande väder med ömsom frost, ömsom  blidväder samt nederbörd, är vägarna väldigt känsliga för trafik. De bör i princip betraktas som avstängda för fordonstrafik. Bilar, traktorer och även fyrhjulingar kan orsaka svåra spårbildningar. Vänta därför med att köra på vägarna tills de är ordentligt frusna.
.
Hoppas att detta respekteras, vägunderhåll är inte billigt.  

Majstämma och Bönhusstämma 
P.g.a. rekommendationerna runt coronapandemin blir det inga årsmöten i år (2019). De beslut som fattades på fjolårets stämmor får gälla även under det kommande året.
Det betyder att Åke Karlsson sitter kvar som ålderman ett år till.
Frågor kan ställas till Åke Karlsson tel. 070-2005078 

JÄRNSKROTSINSAMLING VID GRÄNLIVÄGEN

SKROTINSAMLINGEN INBRINGAR INKOMSTER TILL MAJSTÄMMEFÖRENINGEN I BYN OCH BYAGÅRDSFÖRENINGEN

VI TACKAR FÖR DESSA BIDRAG.

DET SKROT SOM AVLÄMNAS HÄR SKÄNKS MED ANDRA ORD TILL OVANSTÅENDE FÖRENINGAR.

VI VÄDJAR TILL ER SOM EVENTUELLT VILL KÖPA NÅGOT GODS (3:- /KG ELLER PRIS ENL ÖVERENSKOMMELSE) ATT KONTAKTA BYÅLDERMAN ELLER BYAGÅRDSFÖRENINGS ORDF KENNET JOHANSSON 0703712256 ELLER STIG KARLSSON 0702330267.

INKOMSTEN TILLFALLER FÖRENINGARNA

OBS:

VITVAROR FÖRUTOM KYLSKÅP OCH FRYSAR KAN LÄMNAS HÄR