Aktuellt/planerat

Meddela roger@granbergstrask.se , eller tel. 070-370 05 91 om det är något som det bör upplysas om eller som är planerat.  

        Motionera!

Motionera och var med i Hälsogemenskapens och HjärtLungs utlottning varje månad.

Låda finns uppsatt vid postlådorna vid bönhusvägen.
Skriv namn och telefonnummer på en lapp och lägg i lådan.

2018-09-28
Skördefest i Bönhuset kl. 18:30 
Ta med grejer som du vill skänka och som vi sedan auktionerar ut
Allt går till missionen

                FIKA

  Medv. Tage Andersson