Ålderman / majstämma

 Det gamla systemet med majstämma och byålderman används fortfarande i byn. Stämman beslutar i ärenden som rör gemensamma angelägenheter som samfälligheter på både land och vatten. T.ex. dammar, fiske, vissa vägar och lite skog. Även byns badplats behandlas här.

  Åldermannen väljs varje år och uppdraget går vanligtvis från gård till gård.

  Ålderman för perioden 1/5 2018- 30/4 2019 är:
 
  Jan Jonsson  tel. 070-363 67 31
Bilden tagen i samband med majstämma hos Gustav och Wendla Karlsson, stående t.v. om björken. Björken står fortfarande kvar framför huset hos Åke Karlsson.