Gamla skolbilder

Skolhuset i Granbergsträsk bygdes i början av 1920-talet och användes som skola fram t.o.m. vt 1963. Huset övertogs av sedan av byborna som efter omfattande renoveringar skapade samlingslokalen Byagården.

Under de första årtionden var barnkullarna mycket stora
och även barn från närliggande byar gick i byns skola.