Junorläger 1953 1:a raden fr.v. Britt-Marie Jonsson, Ingrid Rönnlund, Anita Karlsson, Margareta Vikström, Birgitta Lundström, Vivian Brännström, Anita Eriksson, Kristin Aronsson, och Iris Grahn. 2:a raden ?, Helge Grahn, ?, ?, ?, Stig Östlund, ?, ? och ?. 3:e raden Eivor Andersson, Lilly Karlsson, ?, ?, Karlsson, Aina Vestermark, Irma Sjöström, ?, Karlsson, ? och Aino g. Lövgren. 4:e raden Leif Sundström, ?, Hans Marklund, ?, Rune Vikström, Börje Lindström, Georg Vikström, Ivan Lindström och ?