Älgjakt 2016

En hälsning från Harrypasset.

Oskars kalv och Peters ko.

Tidig morgon vid Lilldiksbron

Samling vid Oskars andra älgkalv. Foto: Peter Lundberg

Samling vid Oskars andra älgkalv. Foto: Peter Lundberg

Gengräsmyren

Samling vid Hans-Everts 18-taggare.

Slutet gott, allting gott.