Musikcafé 2017-08-25

 Mötet leddes v Stig Sundström och för det musikaliska svarade Inger Sundström. se Video 17-08-25

Foto och film: Karl-Heinz Seifert

Mötet leddes av Stig Sundström och för sång och musik svarade Inger Sundström. (se video)