VVO:s prot. -18

VVO:s årsmötesprotokoll 2018 hittar du bildspelet nedan.