Vägomläggningen okt. 2020

Foto: Monica Karlsson

Foto: Monica Karlsson

Foto: Monica Karlsson

Foto: Monica Karlsson